Τ.Π.Ε. στα Δημοτικά Σχολεία της Σύρου

Select category

Category
  • 3d Σχεδίαση (3d)  -  2 courses available
  • Excel (Excel)  -  1 course available
  • WordPress (WordPress)  -  1 course available
  • online (ONLINE)  -  4 courses available
  • Εφαρμογές Γραφείου (Office)  -  1 course available
  • Κατασκευές (Constructions)  -  1 course available

    Ιδέες για απλές κατασκευές

  • Προγραμματισμός  -  6 courses available
  • Ρομποτική (robotics)  -  5 courses available

    Μαθήματα ρομποτικής