Τ.Π.Ε. στα Δημοτικά Σχολεία της Σύρου

Select category

Category
 • 3d Σχεδίαση (3d)  -  2 courses available
 • Excel (Excel)  -  1 course available
 • WordPress (WordPress)  -  1 course available
 • online (ONLINE)  -  4 courses available
 • Εφαρμογές Γραφείου (Office)  -  1 course available
 • Κατασκευές (Constructions)  -  1 course available

  Ιδέες για απλές κατασκευές

 • Προγραμματισμός  -  6 courses available
 • Ρομποτική (robotics)  -  6 courses available

  Μαθήματα ρομποτικής