Τ.Π.Ε. στα Δημοτικά Σχολεία της Σύρου

Μαθήματα

  • Κατηγορία: Ρομποτική
  • Arduino (arduino)  -  2 διαθέσιμα μαθήματα

    Εκπαιδευτική ρομποτική με Arduino και Mblock

  • Edison (edison)  -  1 διαθέσιμο μάθημα
  • Lego Ev3 (ev3)  -  1 διαθέσιμο μάθημα
  • Lego Wedo (Wedo2)  -  1 διαθέσιμο μάθημα

    Μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής με Lego Wedo 2

  • Micro:bit (microbit)  -  1 διαθέσιμο μάθημα