Τ.Π.Ε. στα Δημοτικά Σχολεία της Σύρου

Μαθήματα

  • Κατηγορία: Προγραμματισμός
Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
HTML - CSS - JavaScript (Internet)Μανώλης Αργυρός
Java Σημειώσεις και Ασκήσεις (Java samples)Μανώλης Αργυρός
Kodu (Kodu)Μανώλης Αργυρός
Ασκήσεις python (Python)Μανώλης Αργυρός
Θέματα τεχνολογίας λογισμικού (adv)Μανώλης Αργυρός
Προγραμματισμός Mind+ (104)Μανώλης Αργυρός