Ασκήσεις - 3d

Μανώλης Αργυρός

Περιγραφή

Παρουσίαση 3d σχεδίασης

 

Επιλέξτε το τμήμα σας

4ο Δημοτικό - Δ2 

4ο Δημοτικό - Δ1

4o Δημοτικό - Ε1

4ο Δημοτικό - Ε2

6o Δημοτικο - ΣΤ

Stad για κινητό

 

Ζάρι πλευράς 4 cm, (το άθροισμα των κουκίδων των απέναντι πλευρών είναι 7) - για τις κουκκίδες να χρησιμοποιήσετε το ημισφαίριο οπή)