Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ασκήσεις από το site Scratch (149)Μανώλης Αργυρός
Λαβύρινθος (150)Μανώλης Αργυρός