Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
5η Άσκηση (python) (PYTHON104)Μανώλης Αργυρός
.
6η άσκηση (python) (PYTHON105)Μανώλης Αργυρός
.
7η άσκηση (python) (PYTHON106)Μανώλης Αργυρός
.
8η άσκηση (python) (PYTHON107)Μανώλης Αργυρός
.
9η άσκηση (python) (PYTHON108)Μανώλης Αργυρός
.