Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Κατηγορία: ΤΠΕ στα Δημοτικά Σχολεία Σύρου
  • Scratch  -  2 διαθέσιμα μαθήματα
  • Παίζω online  -  34 διαθέσιμα μαθήματα
  • Ρομποτική  -  12 διαθέσιμα μαθήματα